Регламент Италианско Преследване 16/17

Регламент Италианско Преследване 16/17

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ-Начало:  10 часа

1.1. Адрес

 Картинг писта „Варна”, кв.Виница, м-т Горна трака.

Тел. за контакт:

052/ 71 70 77

0899/ 980 481 – Галин Ивaнов

0899/ 901 981 – Цветан Райчев

Такса участие -40лв.

Състезател неплатил такса не се допуска до тренировки.

Състезател неподписал декларация за отговорност не се допуска до тренировки.

При възникване на технически проблем с автомобила по време на треировки и състезание таксата за участие не се връща.

1.2. Програма на състезанието

Събота:

• 16:00-17:00- Свободни  тренировки  Италианско Преследване

• 17:00-18:00- Свободни тренировки  Дрифт

Неделя:

• 07:30 – разпределяне на участниците по паркингите

• 08:00 – 09:00ч – Официални тренировки клас Италианско преследване

• 09:00 – 09:30ч - Официални тренировки Дрифт

• 09:30-09:45 – Провеждане на техническа конференция и инструктаж със състезателите

• 10:00-13:00ч – Италианско преследване

• 13:00-13:15ч – Награждаване Италианско преследване

• Дрифт Шоу – провежда се след приключване на гонките във всеки клас по преценка на организаторите

Закъснели участници за техн.конференция не се допускат до състезанието.

1.4. Име и характер на състезанието

Състезание на затворен маршрут от типа на „Италианско преследване”. Състезанието се провежда по двойки с класиране на четирите най-добри времена за полуфинал и след пряка елиминация по схема, финал.

1.5. Пълно описание на състезанието

• Обща дължина на трасето – 3150 метра /1 обиколка – 1050метра/ , ширина на трасето – 9 метра, с един шикан

• Брой обиколки – 3 пълни обиколки

• Капацитет на трасето – два състезателни автомобила

• Посока на движение – обратна на часовниковата стрелка

• Начин на стартиране – национален флаг

• Начин на времеизмерване – електронен хронометър

1.6. Информационно табло – 2 бр. / пропусквателен пунк 1 / до касата на пистата/ и пропусквателен пункт 2 / в бокса до Пейтбол игрището/

2. ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ

До участие се допускат автомобили, които отговарят на изискванията на приложение „Ж” на FIA, наредбата на БФАС за съответната година и настоящия правилник: /стандартно произведени туристически автомобили/

• - клас A - до 1 600 куб. см/ немодифицирани/

• - клас В- над 1 600 до 3 000 куб. см/немодифицирани/

• - клас С - модифицирани /без ограничение на обема на двигателя/

С един автомобил могат да се сътезават няколко пилота. За участниците в клас А и В не се допуска използването на състезателни гуми – сликове. За участниците в клас С няма ограничения в изполването на гуми.

Критерии за оценка на автомобилите:

1. Подменен двигател

2. Наличие на сликови гуми

3. Хидравлична ръчна спирачка.

4. Липса на право за движение по РПМ.

При наличие на един от гореспоменатите детайли автомобилът автоматично се приема за модифициран!

3. СЪСТЕЗАТЕЛИ И ВОДАЧИ

До участие в състезанието се допускат състезатели и водачи, които притежават:

• навършени 18 години.

• действащо свиделство за управление на автомобил

• попълнили декларация за отговорност

• такса участие

• задължително присъствие на техническата конференция

4. ЗАСТРАХОВКИ

Задължителна гражданска отговорност на състезателния автомобил. Желателна е застраховка на автомобила и състезателя, специално за състезанието. Автомобили нерегистрирани съгласно ЗДП и ППЗДП, задължително трябва да имат тридневна застраховка АВТОКАСКО за самото състезание .

5. ТЪЛКУВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА

Спортните комисари са компетентните лица, при случаи непредвидени в настоящият правилник.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧИТЕ

Основно задължение на водачите е да не напускат очертанието на трасето. Те са длъжни при нужда да вземат необходимите и възможни мерки, за да не допускат произшествия. Не се допуска изпреварване на автомобили. При застигане на автомобил по малко от 50 метра, се прекъсва сесията и се елиминира застигнатия състезател, по преценка на спортните комисари, с оглед безопасността на състезанието. Спиране на състезанието при подаване на червен флаг, като всеки състезател е длъжен да спре обиколката и освободи трасето. Движението по трасето на водача /по време на тренировките и състезанието/ без каска и колан е ЗАБРАНЕНО и се наказва с изключване от състезанието.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТАРТА И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Това е тип състезание, при което от две различни точки на пистата тръгват едновременно в една и съща посока два автомобила. Те не се преследват един друг, а гонят времето, за което ще приключат обиколката си. По-бързият елиминира по-бавния. Стартът и финалът за единия представляват едно и също място на пистата, а стартът и финалът за другия участник в двойката е друга точка от пистата. Реално двете коли не се засичат никъде.

Всяка двойка автомобили съобразно жребия си в своя клас, се явява на старта в две различни точки:

• Старт I А,В,С – нечетни

• Старт II А,В,С – четни

Сигнализацията на старта се дава с национален флаг, при подаден сигнал от спортните комисари за чисто трасе / 5,4,3,2,1, СТАРТ.../

8.СИГНАЛИЗАЦИЯ И ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ

8.1. Сигнализацията по време на състезанието се извършва с флагове от разположени по трасето маршали.

-национален – старт

- зелен –редовен старт и чисто трасе – показва се по време на първата обиколка

- червен – състезателят е длъжен да спре, като освободи трасето от най-близкият изход.

- бяло-черен, диагонално разделен – показва се на състезател, който ще бъде наказан с наказателни секунди, заради извършено нарушение, като състезателя има право да се довърши обиколките.

- кариран – край на сесията, тренировката или състезанието - показва се при пресичане на старт-финалната линия и състезателят е длъжен да напусне трасето незабавно към закрития парк.

- жълт – опастност, изпреварването забранено, намали скоростта

- син – показва се на пилот, който е застигнат с 1 обиколка

8.2.Времеизмерването се извършва с електронни хронометри от двама хронометристи на старт-финалната линия за всеки състезател индивидуално.

8.3. По време на състезанието се води протокол за реализираните времена от състезателите и класирането им. След приключване на състезанието се съставя протокол за окончателно класиране, който се изнася на Информационното табло.Всеки участник може да получи протокол след края на състезанието.

9.НАКАЗАНИЯ И САНКЦИИ

9.1. ФАЛ-СТАРТ е налице, когато водачът премине стартовата линия преди вдигане на флага. Водачът – нарушител се наказва с 5 наказателни секунди или се дисквалифицира по преценка на спортните комисари. Като при наказване с време, състезанието няма да бъде спряно, а нарушителят ще бъде уведомен при първата си обиколка с флаг бяло – черен диагонал за свото наказание.

10. КЛАСИРАНЕ

10.1.Класирането се извършва на база консумираното време с точност до 1 секунда за пълни три обиколки, направени по време на квалификациите.

10.2.Класиралите се до 4-то място включително, се явяват на полуфинал и формират двойки както следва:

1-ви срещу 3-ти, по време от квалификациите

2-ри срещу 4-ти, по време от квалификациите

За финала се класират двамата състезатели с по-доброто време от двете полуфинални гонки.

Старта, от който ще стартира съответният пилот в полуфиналите и на финала се определя чрез жребий.

Полуфинала и финала се провеждат на принципа на директни елиминации.Победител е пилота елиминирал своят противник на финала, като загубилият състезател от финала се класира на 2-ро място.Трето и четвърто място се определят на база по-добро време в полуфиналните серии, а класирането след 4-то място се прави на база постигнато време в квалификациите.

10.3.Във всяко състезание се присъждат точки както следва:

1 място – 10 точки

2 място – 8 точки

3 място – 6 точки

4 място – 5 точки

5 място – 4 точки

6 място – 3 точки

7 място – 2 точки

8 място – 1 точки

10.4. Генерално класиране

Сбора от точките на всеки един състезател в съответния клас от всички кръгове определя генералното класиране, като победител е участникът събрал най-много точки.При равен брой точки се взима впредвид класирането в отделните кръгове на шампионата.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1 Организаторът си запазва правото при възникване на непредвидени обстоятелства да отложи или отмени състезанието изцяло или отчасти.

 

11.2.Всички състезатели, които вземат участие в състезанието се счита, че познават настоящия правилник и се задължават стриктно да го спазват. Организаторът не поема никаква отговорност към състезателите или трети лица за щетите и загубите, причинени пряко или непряко от водачите или техните автомобили. Тази отговорност се носи от непосредствените им причинители.