Регламент Drift Day

Регламент Drift Day

Drift Day

1.       Име и характер на мероприятието:

„Drift Day“ на Картинг писта Варна ще бъде мероприятие БЕЗ състезателен характер! Участниците ще бъдат пускани на трасето по предварително обявен регламент в сесии тип „Tренировки“и „Дрифт шоу“.

-          Колите и пилотите ще бъдат разпределят в два класа: модифицирани и немодифициран.

-          Двата класа ще участват самостоятелно на трасето!

-          Клас  модифицирани - всички автомобили, които имат подобрения по двигател шаси и т.н. Ще бъдат допускани до 6 автомобила едновременно на трасето.

-          Клас немодифицирани – Всички стокови автомобили! Максималният брой пилоти на пистата ще бъде 3! Автомобилите ще бъдат пускани през интервал и ще се следи те да не правят така наречени „батъли“!

2.        Организация:

-          Такса участие - 40лв.

-          Пилот неплатил такса не се допуска на състезателното трасе!

-          Закъснели участници за техн.конференция не се допускат до състезанието.

-          Телефони за контакт:

0899/ 980 481 – Галин Ивaнов

0899/ 901 981 – Цветан Райчев

3.       Програма на събитието:
Събитието се провежда в един ден определен от организатора:

12.11.2017 (Неделя)

08:00 – 09:00ч – Рзпределяне на участниците по паркингите

09:00 – 09:30ч - Провеждане на задължителна техническа конференция и инструктаж на състезателите

09:30 – Начало на сесиите по класове

09:30 – 10:00ч – Немодифицирани

10:00 – 10:30ч – Модифицирани

10:30 – 11:00ч – Немодифицирани

11:00 – 11:30ч – Модифицирани

11:30 – 12:00ч – Немодифицирани

12:00 – 12:30ч – Модифицирани

12:30 – 13:00ч – Немодифицирани

13:00 – 13:30ч – Модифицирани

Организаторът си запазва правото да променя програмата на събитието и времетраенето на всяка сесия според броят участници в двата класа или при възникване на непредвидени обстоятелства!

4.       Допустими автомобили

Всеки автомобил трябва да бъде в изправно техническо състояние! Без повреди засягащи сигурността. Организатора може да инспектира всеки автомобил, по всяко време на мероприятието и ако реши, че използването му не е безопасно за пилота и др участници  може да спре автомобила в текущото мероприятие. Автомобилите трябва да имат добър и цялостен външен вид. Задължителни за пилотите са обезопасителни каски ,гащеризони и обувки от затворен тип. Всички автомобили трябва да имат работещи спирачни светлини (стопове).

5.       Състезатели и водачи
До участие в състезанието се допускат всички състезатели и водачи, които:

-          имат навършени 18 години и притежават действащо свиделство за управление на автомобил

-          са попълнили декларация за отговорност

-          са заплатили такса участие

-          са присъствали на задължителната техническата конференция

6.       Застраховки

Задължителна гражданска отговорност на състезателния автомобил. Желателна е застраховка на автомобила и състезателя, специално за състезанието. Автомобили нерегистрирани съгласно ЗДП и ППЗДП, задължително трябва да имат тридневна застраховка АВТОКАСКО за самото състезание .

7.       Правилник и Задължения на водачите

-          Брифинг преди началото на събитието се провежда от организатора където присъствието на всички пилоти , маршали  и т.н е задължително.Пилотът който не се яви няма да бъде допуснат до състезанието!

-          Всички пилоти участват на своя собствена материална отговорност и морал и отговарят за своята лична безопасност, както и за безопасността на всички участници в мероприятието,  което те потвърждават чрез  подписване  на заявка участие и декларация за отговорност.

-          Организатора може да забрани (откаже) или преустанови участието на лице за което има основателни причини да се смята че е употребило алкохол или наркотични средства!

-          По трасете ще бъдат разположени маршали, които ще следят за автомобили с много изтъркани или спукани гуми. На тези пилоти ще бъде показан червен флаг и те трябва незабавно да се прибират бавно в бокса!

-          Маршалите ще следят за спазване на правилата за безопасност. Пилоти, които не спазват правилата ще бъдат предупреждавани или директно отстранявани от състезанието по преценка на организаторите!

-          Задължение на водачите е да не напускат очертанието на трасето. Те са длъжни при нужда да вземат необходимите и възможни мерки, за да не допускат произшествия

-          При подаване на червен флаг, всеки състезател е длъжен да спре обиколката и освободи трасето.

-          Абсолютно се забранява всякакъв вид „Бърн аут“!

-          Абсолютно се забранява наличието на повече от един човек в автомобил и всякакъв вид „Дрифт такси“!

8.       Сигнализация

Следните флагове са налични и използвани на пистата:

- Зелен - Старт на сесията

- Жълт - Опасност намали                                                                          

- Червен - Незабавно прекратяване на сесията и прибиране в бокса

9.       Наказания и санкции

Тези които не изпълняват разпоредбите на длъжностните лица на мероприятието ще бъдат незабавно дисквалифицирани. Правилата не се тълкуват,изпълняват се както са написани!

 

10.   Заключителни разпоредби

-          Организаторът не поема никаква отговорност към състезателите или трети лица за щетите и загубите, причинени пряко или непряко от водачите или техните автомобили. Тази отговорност се носи от непосредствените им причинители.

-          Организатора запазва правото да променя регламента.

-          Организатора си запазва правото да спре събитието при непредвидени обстоятелства или причини касаещи безопасността и не е длъжен да въстановява каквито и да е разходи на участниците.

-          Организаторът си запазва правото при възникване на непредвидени обстоятелства да отложи или отмени състезанието изцяло или отчасти.

-          Всички състезатели, които вземат участие в състезанието се счита, че познават настоящия правилник и се задължават стриктно да го спазват.

-          Всички участници носят последствията от непрочитането ,неспазването или игнорирането на този регламент.